Odškodnění za zpožděný let


Co znamená zpožděný let
Délka zpoždění je rozdíl času příletu do cílové destinace oproti původně plánovanému času příletu. To znamená – pokud jste do cíle přiletěli o více jak tři hodiny později.
 
Abyste mohli zažádat o finanční náhradu za zpoždění letu, musí být splněny podmínky:

letící letadlo mezi palmami

  1. délka zpoždění v cílové destinaci (více jak tři hodiny)
  2. jestli se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004
  3. vzdálenost počáteční a cílové destinace pro výpočet výše odškodnění
  4. zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které mohla nebo nemohla letecká společnost ovlivnit

Kombinací těchto podmínek se poté určí, jestli vzniká nárok na získání finančního odškodnění a jeho výše.
Pokud si sami nevíte rady, https://claimcloud.cz/cs/rights/delayed/  profesionálové vám poradí a rádi pomohou.

Vzdálenost letu pro určení výše kompenzace
Jedná se o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým a cílovým místem. Nezapočítává se případná vzdálenost mezipřistání, ani přestupy.
Regulace EC 261/2004
Kompenzace za zpoždění letu v rámci EU je možná, pokud splňujete alespoň jednu tuto podmínku:

  1. let provádí letecká společnost, která má sídlo na území EU či členského státu (Island, Švýcarsko, Norsko)
  2. odletová destinace je uvnitř EU nebo členského státu
  3. let je uskutečněn uvnitř EU nebo členského státu

letadlo ve sluneční záři

Další možnosti odškodnění
Pokud žádáte kompenzaci za lety, které nespadají pod regulaci EU, nebo je neprovozuje dopravce, který má sídlo v rámci EU, mohou být jiné než finanční. Záleží to na legislativě dané země, nebo na obchodních podmínkách daného přepravce. Můžete dostat finanční odškodnění, ale také letecké míle, bonusové nebo dárkové poukázky.

Nevyužití letu při jeho významném zpoždění
Pokud je zpoždění delší než 5 hodin, můžete let nevyužít. To znamená, že když se rozhodnete nepokračovat v cestě, máte nárok na vrácení ceny letenky za všechny nevyužité části cesty a navíc vás letecká společnost musí dopravit zpět do místa, kde vaše cesta začala.